kasahorow Sua,

ಪದ ಈದಿನ: ಪಾಲುದಾರ ::: Ndɛ Kasafua: Padi

ಸೇರ್ಪಡೆ ಪ್ರತಿಯೂ೦ದು ಭಾಷೆ. ::: Famekaho wɔ kasa biara mu.
ಕನ್ನಡ ::: Akan
ನಾನು ಕುಟುಂಬ ಬೇಕು. ::: Me pɛ busua.
ನಾನು ಒಂದು ಪಾಲುದಾರ ಭೇಟಿಯಾಗು. ::: Me hyia padi. ದಿ ಪಾಲುದಾರ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. ::: Padi no bɛboa me.
ಪಾಲುದಾರ ::: padi, nom.1 ::: nom.1
/ಪಾಲುದಾರ/ ::: /-p-a-d-i/
ಕನ್ನಡ ::: Akan
/ ನಾನು ಒಂದು ಪಾಲುದಾರ ಹುಡುಕು ::: me hu padi
/// ನಾವು ಒಂದು ಪಾಲುದಾರ ಹುಡುಕು ::: yɛ hu padi
/ ನೀನು ಒಂದು ಪಾಲುದಾರ ಹುಡುಕು ::: wo hu padi
/// ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾಲುದಾರ ಹುಡುಕು ::: mo hu padi
/ ಅವಳು ಒಂದು ಪಾಲುದಾರ ಹುಡುಕು ::: ɔ hu padi
/ ಅವನು ಒಂದು ಪಾಲುದಾರ ಹುಡುಕು ::: ɔ hu padi
/// ಅವರು ಒಂದು ಪಾಲುದಾರ ಹುಡುಕು ::: wɔ hu padi

ಕುಟುಂಬ ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು ::: Busua Akan Kasasua

<< ಹಿಂದಿನ