ಮಗು

ಓದು

ಮಗು

ಪ್ರೀತಿ ಕಲಿ, ಪ್ರತಿಯೂ೦ದು ದಿನ. ಮಗು, nom.1 /ಮಗು/ Examples of ಮಗು Indefinite article: ಒಂದು ಮಗು Definite

ತಾಯಿ

ಓದು

ತಾಯಿ

ಪ್ರೀತಿ ಕಲಿ, ಪ್ರತಿಯೂ೦ದು ದಿನ.: "ತಾಯಿ" in Kannada ತಾಯಿ Kannada nom.1 ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ನ ಜೀವನ ನನ್ನ ತಾಯಿ Indef

ಪದ ಈದಿನ: ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ::: Ndɛ Kasafua: Nyinsɛn

ಓದು

ಪದ ಈದಿನ: ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ::: Ndɛ Kasafua: Nyinsɛn

ಸೇರ್ಪಡೆ ಪ್ರತಿಯೂ೦ದು ಭಾಷೆ. ::: Famekaho wɔ kasa biara mu. ಕನ್ನಡ ::: Akan ನಾನು ಕುಟುಂಬ ಬೇಕು. ::: Me pɛ